Interésanche a nosa labor e queres recibir información puntual das nosas actividades no teu mail?. Non tes máis que cubrir o formulario que segue cos teus datos.


    PROTECIÓN DE DATOS: De conformidade co establecido no Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de decembro de Proteción de Datos de Caráter Persoal, polo que se regula o dereito de información na recollid ade de datos informámoslle: * Os datos de carácter persoal que nos ten facilitado nesta e noutras comunicacións con vostede terán un tratamento nos arquivos da Asociación Ambiental Senda Nova. A finalidade é a de xestionar de xeito adecuado a prestación do servizo. Asimesmo, estes datos non serán cedidos a terceiros, salvo as legalmente permitidas. Os datos solicitados nesta e noutras comunicación son necesarios para a prestación do servizo. A súa negativa a suministrar os datos solicitados implica a imposibilidade da participación na actividade. Asimesmo informámoslle da posibilidade de exercer os dereitos de rectificación, cancelación e oposición de conformidade co establecido na lei 15/1999 ante a Asociación Ambiental Senda Nova. Asociación Ambiental Senda Nova Rúa Venezuela 12 CP 15100 Carballo- A Coruña sendanova@hotmail.com