O megalitismo, centro da actividade na Escola Ambiental

O megalitismo, centro da actividade na Escola Ambiental

Escola 17-18 dolmen 3

Escola 17-18 dolmen 3

Para a Escola Ambiental, a liña do tempo comeza co megalitismo. A pasada visita á mamoa da Peniqueira avanzou contidos para a rapazada e nesta sesión no Espazo da Natureza de Oza, os nenos e nenas puxéronse mans á obra para demostrar que o traballo conxunto pode dar lugar a metas moito máis amplas. Saber organizarse como grupo, aprender a chegar a acordos e a tomar decisións teñen o seu premio. Neste caso, a mámoa terá dolmen, o que os rapaces e rapaces foron capaces de construir. Con corredor mirando ao leste, como debe de ser.

A construcción dos megalitos non era doada, defeito o noso dolmen extenderá o traballo por varias semanas de formación.

Como debe de ser.

Escola 17-18 dolmen 4

Escola 17-18 dolmen 4

Escola 17-18 dolmen 3

Escola 17-18 dolmen 3

Escola 17-18 dolmen 2

Escola 17-18 dolmen 2

Escola 17-18 dolmen 1

Escola 17-18 dolmen 1

Escola 17-18 dolmen

Escola 17-18 dolmen