Actividade que consiste en camiñar comprometido. En recoller de xeito voluntario e de forma grupal, parte do lixo que atopamos mentres camiñamos. Non se trata de recoller grandes depósitos de lixo senón de colocar un pequeniño grao de area que, de xeito voluntario e entre un grupo numeroso, pode acadar resultados sorprendentes.