A dinamización das actividades en Senda Nova enmarcase en diferentes programas con temáticas e obxectivos xenéricos comúns aínda que con obxectivos específicos diferentes.

Tense en conta as estacións do ano, sendo as actividades moi diferentes segundo a época que nos atopemos.

Dentro de todo este marco, conflúen a meirande parte das actividades da nosa entidade agás as propias da Escola Ambiental