As Historias de Inverno é uns dos programas máis apaixoantes da Asociación Ambiental Senda Nova.

Un proxecto que leva actualmente percorridas 30 parroquias noutras tantas sesións.

Historias de inverno Vilaño 2

Historias de inverno Vilaño 2

Historias de inverno Carnés 2

Cinco anos de faladoiros a prol do patrimonio inmaterial, sacado do rural de Bergantiños, Soneira, Ordes a través d@s nosos maiores.

O proxecto radica en conversas amenas cos maiores e realízase nos centros sociais, escolas ou locais comúns das parroquias onde organizamos o evento. A esas xuntanzas asiste tamén un presentad@r, do mesmo entorno dos narradores, que se encarga de moderar e dirixir a conversa.

A conversa percorre a historia da parroquia a través de:

A experiencia dos maiores

De sete temáticas comúns a cantos faladoiros se realizan: escola, traballos, franquísmo, medios de comunicación, ligar, festas e temática libre ou específica do lugar.

Ás actividades asiste público da zona así como asistentes da asociación, nunha velada que se alonga coas posteriores preguntas dos espectadores.

Os faladores poden ser un ou varios. Normalmente entre dous e tres persoas, preferiblemente que viviran a maior parte do tempo na parroquia protagonísta.

Toda a velada é recollida en material gráfico para uso da asociación no ámbito dos seus obxectivos, o que se apresenta como unha recopilación do patrimonio oral e inmaterial de primeiro orde, que se achega ás 60 horas de gravación.

Coas primeiras 21 parroquias presentase no 2018 HOXE QUEN BAILA?. O documental coa historia das festas en 21 parroquias de Bergantiños e Soneira a través doutros tantos faladoiros nos que participan medio cento de narrador€s e 22 presentador@s.

Historias de Cereo 4

Historias de Cereo 4

Historias de Inverno Candelagho 1

Historias de Inverno Candelagho 1